Informace o nás

     

            Historie SENIORKLUBU BRNĚNSKÝCH ZEMĚMĚŘIČŮ sahá do začátku sedm- desátých let minulého století. Při brněnském podniku Geodézie tehdy vznikl Aktiv důchodců, který mj. tvořil železnou rezervu pracovních kapacit pro sezónní práce při mapování. Prvním předsedou aktivu byl pan Ing. Josef Životský, který se na dlouhou dobu stal prostřed- níkem mezi „nabídkou“ služeb ze strany důchodců-geodetů a „poptávkou“ ze strany vedoucích provozů a středisek geodézie. Z pracovních schůzek Aktivu důchodců se postupně stala pravidelná měsíční setkání všech členů, která přetrvala až do dnešních dnů. Z Aktivu důchodců se stal Seniorklub brněnských zeměměřičů (i když ne všichni členové bydlí v Brně), který je kolektivním členem Českého svazu geodetů a kartografů.

            Na programu besed jsou nejen informace o vývoji v oboru zeměměřictví a katastru, ale jsou zváni přednášející z různých oborů lidské činnosti – kultury, historie, medicíny, přírodních věd, cestování a dalších. Členové Seniorklubu mohou za zvýhodněné vstupné navštěvovat divadelní představení, což v hojné míře využívají. Oblíbené a plně obsazené jsou každoroční jedno- i vícedenní zájezdy nejen po vlastech českých a moravských, ale i do zahraničí, nejčastěji na Slovensko, do blízkého Rakouska či Německa.

            Nezapomínáme na životní jubilea členů, kromě květin a dárku pro oslavence je vždy připraveno i pohoštění.

            Na první besedu po Novém roce jsou pravidelně zváni představitelé hlavních brněnských zeměměřických úřadů, jako jsou Katastrální úřady, Zeměměřický a katastrální inspektorát a také zástupci vysokého školství, Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT, což přispívá k udržení kontaktu se současným vývojem v oboru.

            Prosincová beseda bývá již v očekávání Vánoc, proto se koná ve slavnostní atmosféře, s rozsvícenými svíčkami a bohatou tombolou. Její výtěžek pak putuje pod vánoční strom na brněnském náměstí Svobody.

            Tak starší generace nemá pocit odcizení a přechod z aktivního působení do stavu „zaslouženého odpočinku“ je docela přirozený.