K V Ě T E N  2019

ZÁJEZD

Letošní jarní zájezd Seniorklubu směřoval do Jeseníků. Po krátké zastávce ve Velkých Losinách jsme navštívili „Sedmý div České republiky“, přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně. Byla postavena v katastru obce Loučná nad Desnou v CHKO Jeseníky. Její horní nádrž je na hoře Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1350 m. Stavba má hned několik českých i evropských „nej“. Je vybavena největší reverzní vodní turbinou v Evropě o instalovaném výkonu 325 MW, elektrárna má spád 510,7 m – největší v České republice.  Do provozu byla uvedena v roce 1996.

              

BESEDA

Velmi zajímavou přednášku Lichtenštejnské hraniční kameny nám přednesl pan Mgr. Matouš Jirák. Tyto kamenné památníčky s iniciálami majitelů panství jsou umístěny v bývalých lichtenštejnských državách. 

 

Hraniční kameny se zkratkou JAFVL - iniciály Josefa Jana Adama z Lichtenštejna (JAFVL = Josef Adam Fürst von Liechtenstein).

Smutná zpráva

Dne 7. května 2019 nás opustil náš kolega pan Miroslav Sojka. Zemřel náhle ve věku nedožitých 85 let. Na našich besedách, kterých se pravidelně zúčastňoval, nám bude velmi chybět.

D U B E N  2019

BESEDA

O práci zeměměřiče v jeskyních nám pověděl pan Ing. Radim Kratochvíl, Ph.D. z Ústavu geodézie FAST VUT v Brně. Věnoval se hlavně jeskyni Býčí skála v Moravském krasu. Ukázal nám skeny mnoha map, pocházejících ze sbírky slavného moravského krasového badatele dr. Karla Absolona (1877-1960) a také řadu snímků z vlastního měření v jeskyni, které dokumentovaly, jak náročné takové měření je.

 

 

 

B Ř E Z E N  2019

BESEDA

Kolega Petr Morc se svojí ženou Boženkou objeli republiku, aby navštívili krajní zeměpisné body Česka. Pořídili také mnoho snímků, kterými doprovodili zajímavé povídání. A tak jsme se dozvěděli, že

Nejzápadnější bod se nachází na česko-německé hranici v Karlovarském kraji u obce Krásná (50°15ʹ7ʺ s.š., 12°5ʹ29ʺ v.d.), nejvýchodnější bod je na česko-polské hranici v Moravskoslezském kraji u obce Bukovec (49°33ʹ1ʺ s.š., 18°51ʹ32ʺ v.d.), nejsevernější bod najdeme na česko-německé hranici v Ústeckém kraji u obce Lobendava (51°3ʹ20ʺ s.š., 14°18ʹ58ʺ v.d.) a nejjižnější bod se nachází na česko-rakouské hranici v Jihočeském kraji u města Vyšší Brod (48°33ʹ9ʺ s.š., 14°19ʹ59ʺ v.d.).

 

V katastru obce Číhošť (sz okresu Havl. Brod v kraji Vysočina) byl geodeticky zaměřen geometrický střed České republiky (těžiště plochy vymezené státní hranicí), jehož zeměpisné souřadnice jsou 49°44ʹ38ʺ s.š., 15°20ʹ19ʺ v.d.). Na místě těžiště v nadmořské výšce 527,9 m byl 12. prosince 2006 vztyčen pamětní kámen.

 

Ještě lze doplnit, že nejvyšším přirozeným bodem ČR je vrchol Sněžky na česko-polské hranici s nadmořskou výškou 1603 m n.m. (Absolutně nejvyšším bodem České republiky je vrchol vysílače na Pradědu, který se nachází v nadmořské výšce 1638 m n.m.) a nejnižším bodem je hladina řeky Labe u Hřenska na česko-německé hranici, kde Labe opouští české území, s nadmořskou výškou 115 m n.m.

Další zajímavost se nachází v Kouřimi (okr. Kolín ve Středočeském kraji), a to Astronomický střed Evropy, průsečík 15. poledníku vých. délky a 50. rovnoběžky sev. šířky. Na kouřimském náměstí je postaven památník.

   

 

Ú N O R  2019

VÝROČNÍ BESEDA

Na únorovou besedu pravidelně zveme představitele Katastrálního úřadu, Zeměměřického a katastrálního inspektorátu, Ústavu geodézie FAST VUT a Českého svazu geodetů a kartografů, aby nás seznámili s aktuálním děním na svých působištích. Jako první promluvil  ředitel Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj pan Ing. Josef Kamera. Hovořil o organizační struktuře úřadu, vývoji počtu zaměstnanců, postupu digitalizace katastrálních map, o probíhajícím novém mapování i rozvoji KÚ v letech 2017 a 2018. Ředitel ZKI se letos omluvil. Za Ústav geodézie FAST VUT v Brně a zároveň za Český svaz geodetů a kartografů vystoupil pan doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. Připomněl, že VUT v Brně slaví letos 120 let od svého založení, stejně jako obor geodézie a kartografie, který je jeho součástí od samého začátku. K tomuto výročí jsou připraveny odborné semináře a další akce. ČSGK ve spolupráci se Spolkem zeměměřičů pořádá každoročně několik odborných akcí, nejbližší z nich, seminář Geodézie ve stavebnictví, bude 28. 2. 2019 na Výstavišti. Z hostů nakonec krátce vystoupila ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-venkov paní Ing. Bc. Zina Matušková.

Naše besedy, které se uskutečnily v roce 2018, připomněla souhrnná prezentace, kterou připravila Ing. Helena Ryšková. Seznámila účastníky také s programem besed na letošní rok. V březnu to bude přednáška o krajních zeměpisných bodech České republiky.

 Na závěr paní Milada Hofmanová přednesla zprávu o hospodaření klubu za minulý rok a návrh rozpočtu na rok 2019.

L E D E N  2019

BESEDA

Pro první besedu roku 2019 připravil náš kolega Jiří Rydval zajímavou prezentaci o pravidelně se opakující odborné akci INTERGEO, v roce 2018 konané ve Frankfurtu nad Mohanem. Účastníci zájezdu kromě Intergea a prohlídky Frankfurtu navštívili i další německá města. Poutavé vyprávění doprovázela řada hezkých fotografií.

       

P R O S I N E C  2018

Smutná zpráva

V pátek 7. prosince jsme se v brněnském krematoriu rozloučili s naší milou kolegyní, paní Eliškou Vlkovou, která zemřela 30. listopadu 2018 ve věku 74 let. Celá léta pracovala v brněnské Geodézii, po odchodu do důchodu jsme se s ní pravidelně setkávali v Seniorklubu. Spolu s manželem Zdeňkem nechyběli téměř na žádném zájezdu. Milovala svoji rodinu, těšila se z úspěchů vnoučat. Svojí přátelskou, radostnou povahou si Eliška získávala všechny kolem sebe. Ani v poslední době, poznamenané těžkou nemocí, neztrácela úsměv a nezdolný optimismus.                                                                       

                    Eliško, budeš nám moc chybět. Nezapomeneme!

 

_________________________________________________________________________

Koncem listopadu nás opustila paní Jindra Sovová. Dříve pracovala v účtárně v Geodézii, potom na besedách Seniorklubu nás pravidelně seznamovala s kulturním děním v Brně a zajišťovala nám vstupenky do divadla. Zemřela ve věku 92 let.

Budeme na ni s úctou vzpomínat.

                                  

 B E S E D A

Úvod adventní besedy patřil vzpomínce na ty, kteří nás v tomto roce opustili. Pak následoval tradiční program. Jitka Přikrylová přečetla jména prosincových oslavenců, připili jsme jim na zdraví. Vzhledem k předvánočnímu času jsme si zazpívali koledy a pak proběhla tombola, jejíž výtěžek půjde pod vánoční strom na náměstí Svobody. Dárečků bylo hodně, na každého se dostalo.

Příští setkání Seniorklubu bude 9. ledna 2019, kdy nám kolegové Jirka Rydval a Bohoušek Volný poví, jaké to bylo loni na Intergeu.

Tak šťastné a veselé a na shledanou ve zdraví v novém roce 2019!

L I S T O P A D  2018

B E S E D A

Vyslechli jsme zajímavou přednášku pana doc. Vlastimila Hanzla z Ústavu geodézie FAST VUT v Brně, nazvanou Bezpilotní prostředky ve fotogrammetrii, mobilní a přenosné laserové systémy, jeřábová fotogrammetrie. Nosiči přístrojů mohou být vrtulníky, letadla s pevným křídlem apod., snímače jsou kamery, laserové skenery, závěsné videosystémy aj. Využití těchto prostředků je velmi široké, např. v archeologii, zaměření památek, pobřežních zón, lomů, v lesnictví, při zaměřování vedení, monitoring potrubí a další. K mobilnímu mapování se používají nejen auta (zaměření komunikací, železnic), ale také přenosné systémy, tzv. batohy, které si nese měřič na zádech. Při jeřábové fotogrammetrii pořizují kamery z jeřábů denně snímky, které slouží jako podklady pro tvorbu 3D modelu konstrukce stavby, také pro revizi a dokumentaci. Bezpilotní prostředky nacházejí využití též v logistice, kdy lehké zásilky, např. léčiva, potraviny, jsou doručovány pomocí dronů.

            Přednáška nás velmi zaujala a těšíme se na další novinky, které nám pan doc. Hanzl přijde povědět příští rok (už to slíbil!).

 

Ř Í J E N  2018

B E S E D A

Letos v říjnu uplyne 100 let od vzniku samostatného Československa. Proto také říjnová beseda byla zaměřena k tomuto výročí. Naše kolegyně Helena Ryšková připravila přednášku o tom, jak vznikaly státní hranice od roku 1918, jak se změnily po Mnichovské dohodě, potom po druhé světové válce a nakonec po rozpadu Československa v roce 1993. Prezentace ukázala také obrázky mezníků a zvlášť se věnovala dřívějším i současným trojmezím.

      

Na příští besedu 14. listopadu přijde pan doc. Vlastimil Hanzl z VUT a seznámí nás s novinkami ve fotogrammetrii.

 

Z Á Ř Í  2018

B E S  E D A

Snad žádná organizace na světě se nemůže pochlubit jako Sokol tím, že její tradiční slavnostní akce se koná již ve třetím století – v případě sokolských sletů v 19., 20. a 21. století. A také tím, že po celou tuto dobu má i mezinárodní rozměr – již od druhého všesokolského sletu v roce 1891 přijíždějí cvičenci a hosté ze zahraničních sokolských jednot. Všesokolské slety se většinou konaly po zhruba 6 letech, kromě období, kdy Sokol oficiálně nemohl působit – v době obou světových válek a v době komunistického režimu.

I když se slety konaly napříč stoletími (ten první 1882, letošní všesokolský slet byl v pořadí šestnáctý), nikdy neustrnuly v minulosti, ale skladby i celý sletový program vždy odpovídaly dané době a životu tehdejší společnosti. I to je jeden z důvodů, proč slety oslovují i současnou společnost, současné generace. Součástí sletů jsou vedle hromadných tělocvičných vystoupení rovněž různé sportovní soutěže, pódiová vystoupení a také bohatý kulturní doprovodný program.

Letošní XVI. všesokolský slet se konal první týden v červenci v Praze ve vršovické Eden aréně. Byl zahájen slavnostním průvodem centrem Prahy, odpolední ekumenická mše, kterou celebroval kardinál Dominik Duka, se konala v katedrále sv. Víta. Slet byl pak slavnostně zahájen večer v Národním divadle představením Naši furianti. Hru Ladislava Stroupežnického nastudovaly sokolské ochotnické soubory – bylo to poprvé, co na prknech naší první scény celé představení odehrál ochotnický soubor. Součástí sletového týdne bylo také vystoupení sokolů z oblasti výkonnostního a vrcholového sportu v O2 aréně, výstavy, koncerty a vyvrcholením byly dva programy hromadných vystoupení. Účastníci byli nejen z ČR, ale také z řady evropských zemí i ze zámoří, z USA, Kanady a Austrálie. Slet se konal jako součást oslav 100. výročí vzniku Československa a tomu odpovídala i jedna z hromadných skladeb, nazvaná Spolu, a také to, že při zahájení zazněla česká i slovenská státní hymna a byly vztyčeny vlajky obou států.

O historii všesokolských sletů pověděla účastnice několika z nich, včetně toho letošního, Helena Ryšková.

Č E R V E N  2018 

B E S E D A

Naše kolegyně paní Milada Osinová podnikla cestu do Jihoafrické republiky, odkud si kromě mimořádných zážitků přivezla mnoho fotografií a videí, z nichž jsme část mohli na besedě sledovat. V úvodu nás cestovatelka seznámila s historií země a poté jsme viděli záběry hlavně z Krugerova národního parku, kdy účastníci zájezdu projížděli v otevřeném voze safari a mohli pozorovat zdejší zvěř, jako třeba antilopy impaly, divoká prasata, lvy, gepardy, hyeny, buvoly, krokodýly (Crocodille River) a také slony, kteří jsou zde největší pohromou, protože devastují krajinu. Krugerův národní park je nejstarším africkým parkem, vznikl už v roce 1902. A protože paní Osinová má zážitků mnoho, slíbila, že přijde ještě jednou s pokračováním. Máme se tedy na co těšit.

 

    Teď nás čekají dva měsíce prázdnin. Připili jsme na zdraví červnovým a červencovým oslavencům i na ty prázdniny a popřáli si vzájemně, ať je prožijeme ve zdraví.

    Na shledanou na besedě 12. září 2018, kdy si vzhledem k letošnímu konání XVI. všesokol- ského sletu (5. a 6. 7. v Praze) připomeneme nejen tento slet, ale i historii všech předcházejících.

K V Ě T E N  2018

B E S E D A

Všestranná sportovkyně, zejména cyklistka (bývalá čs. reprezentantka v dráhové i silniční cyklistice, dvojnásobná vicemistryně světa v dráhové cyklistice, devítinásobná mistryně světa v jízdě na vysokém kole a mnohonásobná mistryně republiky v různých cyklistických disciplínách) Iva Zajíčková-Stafová se po skončení závodní kariéry věnovala mj. horolezectví – dvakrát vylezla na vrchol Kilimandžára Uhuru, zdolala Mont Blanc a také Pik Lenina v Pamíru. Když po roce 1980 žila několik let v Rakousku, hrála fotbal za rakouský národní tým žen a vloni se začala věnovat také rychlobruslení – a to letos v březnu oslavila kulaté jubileum (*1948)! Tato drobná, usměvavá dáma nám na květnové besedě pověděla různé zajímavosti ze světa vrcholové cyklistiky, vyprávění doplnila nejen dobovými fotografiemi, ale přinesla s sebou na ukázku různé cyklistické dresy, svoje medaile, vítězné šerpy a další dokumenty, a ochotně odpovídala na naše dotazy. Bylo to zajímavé a příjemné setkání.

     

                                                __________

Změna termínu červnové besedy – je přesunuta na středu 6. června 2018.

 

Z Á J E Z D

Jarní zájezd do Litomyšle byl poznamenán deštěm, přesto převládala dobrá nálada a spokojenost.

 

 

D U B E N  2018

B E S E D A

Přednáška pana prof. Rostislava Brzobohatého (PřF MU) Hromadná vymírání v histo-rii Země a jejich příčiny nás velmi zaujala, stojí za to zde uvést její anotaci:

Vedle průběžného vymírání živočišných i rostlinných druhů prožívala naše planeta v geo-logické minulosti i velké a náhlé decimace života. Tzv. hromadná (masová) vymírání představují vymizení relativně velkého procentuálního podílu druhů (>75%) různých taxonomických skupin během krátkého úseku geologického času (103-106 roků) v globálním měřítku.

Během posledních 500 milionů let zažila naše planeta čtyři takové situace. Roli při nich mohly hrát či hrály změny úrovně oceánské hladiny, desková tektonika a rozmístění litosférických desek na planetě, změny směrů oceánských proudů spolu se změnami klimatu a nástupem odkysličení oceánů, uvolnění metanu z dnových oblastí oceánů, zalednění (chladná:teplá období), intenzívní vulkanická činnost, dopady velkých mimozemských těles, stav biosféry a jejích vnitřních vztahů, stav slunce a dalších vesmírných fenoménů. Souběh negativních vlivů těchto fenoménů vede nebo může vést k hromadným vymíráním. Jakkoliv byla vymírání z pohledu tehdejšího života záporným jevem, sehrála i pozitivní roli tím, že umožnila obrovské inovace a podporovala zvyšování rozmanitosti života.

Současný stav planety je výrazně ovlivňován lidskou činností a člověk začíná být považován za fenomén spouštějící další hromadné vymírání. Stav planety a role člověka na ní klade otázky po sebereflexi a aktivní úloze v evoluci. Varuje před vyvoláním prvního globálního úderu planetárnímu ekosystému, zdůrazňuje nutnost snižování negativních vlivů na prostředí a nabádá nás rozvíjet naši obratnost při manipulaci s informacemi rychleji než naši spotřebu energie.

B Ř E Z E N  2018

B E S E D A

Loňský ročník mezinárodního veletrhu INTERGEO 2017 se konal v Berlíně a Spolek zeměměřičů Brno již tradičně uspořádal zájezd. Kromě Berlína navštívili také Postupim, Drážďany, Míšeň a Saské Švýcarsko. Účastníky tohoto zájezdu byli i někteří naši členové a jeden z nich, Jiří Rydval, nám o tom pověděl mnoho zajímavého, vše doprovázené fotografiemi. 

Zájezd do Litomyšle bude 17. května, někteří už jsme se přihlásili.

 

Ú N O R  2018 

V Ý R O Č N Í   B E S E D A

Únorová beseda proběhla v tradičním stylu. Slovo dostali nejprve hosté. Ředitel Katastrálního úřadu pro Jm kraj Josef Kamera a ředitel Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně Jiří Káčerek nám pověděli o novinkách na svých pracovištích i o výhledech do budoucna, ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-venkov Zina Matušková se ve svém vystoupení věnovala revizi katastru nemovitostí. Připomněla, jak má vlastník postupovat při ohlašování změny údajů KN, aby se odstranily rozdíly mezi skutečným a evidovaným stavem. Prezentace Heleny Ryškové připomněla loňské besedy a paní Milada Hofmanová přednesla zprávu o hospodaření. Konstatovala, že máme rezervu a můžeme letos uspořádat dva zájezdy. František Nádeníček už jeden chystá, a to do Litomyšle, kam bychom se měli vypravit v květnu, ten druhý by se mohl uskutečnit na podzim.

L E D E N  2018

B E S E D A

Na první besedu po Novém roce jsme pozvali pana ing. Vilibalda Bezdíčka, který měl pro nás připravenou pěknou prezentaci o méně známých či dokonce zapomenutých pamětních deskách osobností, které působily v Brně nebo mají k němu blízký vztah. Byli jsme překvapeni, o kolika z nich jsme nevěděli - je třeba to co nejdříve napravit.

Obr. 1: Malířka Anna Ticho (1894-1980), rodný dům Zelný trh 1

Obr. 2: Houslista Heinrich W. Ernst (1812-1865), rodný dům Křenová 20

 

          Obr. 1                                             Obr. 2

 

P R O S I N E C  2017

A D V E N T N Í   B E S E D A

Prosincová beseda Seniorklubu bývá ve znamení blížících se Vánoc. Tak tomu bylo i na sv. Lucii, 13. prosince 2017. Ale než jsme se dostali k tradičnímu programu, přivítali jsme mezi sebou poprvé našeho milého kolegu, čerstvého devadesátníka (nar. 28.11.1927), pana Ing. Josefa Pukla. Gratulace provázelo promítnutí některých, dnes už se dá říci historických, fotografií, které přivezl z Uherského Brodu další vzácný kolega, Ing. Jiří Řihák. Z Uherského Brodu přijely také dvě gratulantky, takže sláva i radost oslavence byly veliké. Nechybělo bohaté pohoštění a pak už přišly na řadu koledy, zpívané pod vedením Jiřinky Třeškové. Losování tomboly přineslo radost výhercům a vybraných 610 Kč poputuje do kasičky pod vánoční strom na náměstí Svobody. Tak šťastné a veselé a na shledanou ve zdraví v novém roce 2018! 

První beseda v roce 2018 bude ve středu 10. ledna.


L I S T O P A D  2017

B E S E D A

Pan doc. Vlastimil Hanzl z Ústavu geodézie FAST VUT v Brně si pro nás připravil výbornou přednášku o nejnovějších způsobech fotogrammetrického skenování, které patří k současným nejmodernějším trendům v geodézii. Hlavní předností je rychlost pořízení dat v terénu při zachování vysoké přesnosti určení bodu. Zajímavá prezentace nám přiblížila široké možnosti využití jak pozemního tak leteckého skenování, např. získání 3D modelu zaměřovaného objektu, digitalizace průmyslových prostor a památek, využití v archeologii, skenování zarostlých prostor, přesný výpočet kubatur a další. Přednášku jsme vyslechli s velkým zájmem.

 

Ř Í J E N  2017

B E S E D A

Až z Ostravy k nám přijela bývalá vynikající gymnastka, paní Adolfina Tačová, aby nám pověděla o svých zážitcích z olympiád a dalších mistrovských závodů. Dolfi Tačová se zúčastnila OH v Římě 1960 a v Tokiu 1964, kde byla po boku Evy Bosákové nebo Věry Čáslavské důležitou součástí reprezentačního družstva, které na obou hrách získalo stříbrné medaile. Mezi její individuální úspěchy patří čtvrté místo na přeskoku na olympiádě v Římě 1960 a právě v přeskoku vyhrála třikrát mistrovství Československa a v roce 1959 byla absolutní šampionkou v osmiboji. Po zranění a ukončení aktivní kariéry vystudovala obor trenérství, věnovala se činnosti trenérky a stala se také mezinárodní rozhodčí. Na besedě jsme se dozvěděli různé zajímavosti ze zákulisí vrcholového sportu a Dolfi nám ochotně odpovídala na naše dotazy. Byl to příjemně strávený čas se sympatickou a skromnou vynikající sportovkyní.

  

 

Dolfi Tačová s Věrou Růžičkovou, Danou Zátopkovou a Věrou Čáslavskou na Plese olympioniků, na druhém obrázku v našem Seniorklubu 11. října 2017

Z Á Ř Í  2017

B E S E D A

V jednom z loňských čísel časopisu Zeměměřič vyšel zajímavý článek od Radka Petra, šéfredaktora Zeměměřiče, nazvaný Bůh přeměřuje Zemi. Vychází v něm z knihy Frant. Kadeřávka Geometrie a umění v dobách minulých, kde autor v kapitole o Kolmém a šikmém promítání píše: "Stanovení  hlavních bodů chrámového půdorysu bývalo výsadou, která příslušela králům". Dokládají to fotografie reliéfů ze staveb, pocházejících z doby až 2300 let př. Kristem. Článek v Zeměměřiči popisuje také staré metody vytyčování jednoduchých půdorysů apod. Prezentace, kterou připravila Helena Ryšková, nám zprostředkovala seznámení s těmito zajímavostmi z našeho oboru. 

   

 Č E R V E N  2017

Smutná zpráva

V pátek 9. června 2017 zemřela po těžké nemoci naše kolegyně paní Alena Sojková. Mnoho let pracovala v provozu mapování, později na Katastrálním pracovišti Brno-město. V Seniorklubu se pak starala o zájezdy, během svého působení připravila a bezvadně zorganizovala 26 úspěšných zájezdů. Opustila nás ve svých 77 letech. Poslední rozloučení s paní Sojkovou se koná v pátek 16. června od 14 hodin v brněnském krematoriu.

    

Alenko, děkujeme, budeme s vděčností vzpomínat.

________________________________________________

B E S E D A

Letos v květnu proběhly ve Varšavě již 23. Mezinárodní polsko-česko-slovenské geodetické dny. Tato odborná i společenská akce se koná pravidelně každý rok a rotuje mezi těmito třemi státy. Každé z těch setkání má svoji specifickou atmosféru, kromě odborných přednášek připravují pořadatelé také zajímavý doprovodný program - exkurze, sportovní utkání, společenské večery aj. Z našich seniorů se pravidelně účastní mj. Bohuslav Volný, Jiří Rydval nebo Helena Ryšková, která o této dnes již tradici připravila prezentaci. Příští Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny budou koncem května 2018 v Praze.

K V Ě T E N  2017

B E S E D A

Kongres a veletrh z oboru geodézie, geoinformatiky a kartografie INTERGEO 2016 se tentokrát konal v Hamburku. K této příležitosti uspořádal Spolek zeměměřičů Brno zájezd a mezi účastníky byli také naši kolegové Jiří Rydval a Bohuslav Volný. V rámci zájezdu byla zahrnuta i návštěva Dánska a Švédska (mj. Odense, Kodaň, Malmö). Ing. Jiří Rydval pro nás připravil prezentaci, která obsahovala nejen informace z Intergea, ale také cestovatelské zážitky a historické zajímavosti z navštívených míst. Letošní Intergeo 2017 se uskuteční na podzim v Berlíně.

D U B E N  2017

Z Á J E Z D

Jarní zájezd nás zavedl do jihočeské Třeboně. Prošli jsme se městem, které je památkovou a přírodní rezervací, prohlédli si zámek a Schwarzenberskou hrobku a někteří absolvovali pěknou procházku kolem Světa. I přes chladné počasí se zájezd vydařil.

         Třeboň, Masarykovo náměstí                        Schwarzenberská hrobka

B E S E D A

Po delší odmlce jsme opět přivítali paní Ing. Ivu Stafovou Zajíčkovou, vynikající sportovkyni, držitelku mnoha medailí a domácích i světových mistrovských titulů v cyklistice. Iva Zajíčková se věnuje i jiným sportům, dvakrát zdolala Kilimandžáro a v loňském roce podnikla velehorskou túru v Himálaji. O této zajímavé a dobrodružné cestě a také o Nepálu nám přišla povědět. Svoje poutavé vyprávění doplnila fotografiemi a videem. Patří jí za to náš obdiv a dík. 

   

  

Kolega František Nádeníček informoval o chystaném zájezdu do Třeboně, který se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017.  Kontakt:  fnadenicek@gmail.com  ,tel. 604 746 137 

B Ř E Z E N  2017

B E S E D A

Velmi zajímavou přednášku s prezentací fotografií a videem o působení českých vojáků v Afghánistánu jsme vyslechli od jednoho z nich, kapitána ing. Tomáše Dedery ze Základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou, který v Afghánistánu strávil přes 4 měsíce. 

 

________________________________________________________

Bohužel, přišla další smutná zpráva: v sobotu 18. března 2017 zemřel ve věku nedožitých 87 let pan Ing. Martin Ištvánek. Znali jsme ho jako odborníka speciálních prací, později jako vedoucího oddělení technické dokumentace. Poslední rozloučení s Martinem Ištvánkem bude v pondělí 27. března od 10:30 hodin v brněnském krematoriu. 

Čest jeho památce. 

Ú N O R  2017

V Ý R O Č N Í  B E S E D A

Na únorové výroční besedě jsme přivítali tradiční hosty: ředitele Katastrálního úřadu pro Jm kraj Josefa Kameru, ředitelku Katastrálního pracoviště Brno-venkov Zinu Matuškovou a ředitele Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Brně Jiřího Káčerka. Pánové Kamera a Káčerek nás seznámili se současným stavem i výhledem do budoucnosti svých pracovišť, Zina Matušková nás velmi mile překvapila prezentací dnes už historických fotografií z kronik brněnské Geodézie. Mohli jsme tak vzpomenout na bývalé kolegy, z nichž mnozí již na nás hledí z geodetického nebe. Po vystoupení hostů pak Helena Ryšková představila prezentaci, shrnující témata loňských besed, Milada Hofmanová přednesla zprávu o hospodaření Seniorklubu a František Nádeníček nás seznámil s návrhem na zájezdy v letošním roce - máme se na co těšit!

Na příští besedu přijde kapitán Ing. Tomáš Dedera, který jako český voják působil několik měsíců v Afghánistánu.

____________________________________________

SMUTNÉ ZPRÁVY      

   L. Medková          J. Tomášková

V únoru nás opustily dvě naše dlouholeté spolupracovnice. Dne 4. 2. 2017 se rodina, přátelé a známí rozloučili s paní Josefou Tomáškovou, která zemřela ve věku 91 roků a dne 22. 2. 2017  v téměř 90 letech zemřela paní Ludmila Medková. 

Budeme na ně rádi a s úctou vzpomínat. 

L E D E N  2017 

B E S E D A

Nový rok 2017 jsme zahájili ve sportovním duchu. Pan Aleš Rucký (Geoobchod Pardubice) nám pověděl o svých zážitcích z přeplavání kanálu La Manche. Svůj sportovní sen uskutečnil 1. srpna 2015 po dlouhodobé poctivé přípravě. Trasu z anglického Doveru do francouzského Calais uplaval za 12 hodin a 12 minut. I když vzdušná vzdálenost mezi břehy je 34 km, vlivem mořských proudů musí plavec zdolat 40 až 50 km. Aleš Rucký, narozený v roce, kdy kanál přeplaval jako první Čech František Venclovský (1971), se stal 20. českým plavcem, 1300. na světě a prvním zeměměřičem, který to dokázal. Zaslouží si náš obdiv a blahopřání! 

 

P R O S I N E C  2016

Tak už o nás vědí až v Praze!

A prostřednictvím časopisu ZEMĚMĚŘIČ v celé republice. V čísle 11+12/2016 je našemu Seniorklubu věnována celá dvoustrana (viz www.zememeric.cz).

A D V E N T N Í   B E S E D A

Prosincová beseda proběhla tradičně v předvánočním duchu. Nechyběly koledy ani tombola, jenom chyběli někteří kolegové. Snad je odradila ledovka, která byla v Brně už od rána. My děvčata jsme probrala stav vánočních příprav v rodinách a všichni jsme si vzájemně popřáli pěkné Vánoce a šťastný nový rok. A taky nás kolega Petr Morc vyfotil. Byl na to velmi odborně připraven a na fotce je s námi. Příště se sejdeme 11. ledna 2017. Měli bychom se dozvědět jaké to je, přeplavat kanál La Manche.

L I S T O P A D  2016

B E S E D A

Brno bylo díky své poloze na obchodních trasách vždy multikulturním městem. Od pradávna zde vedle sebe žila komunita česká, židovská a německá. Všechny město ovlivnily a zanechaly v něm stopy své kultury. Dnešní přednáška naší kolegyně Heleny Ryškové se věnovala historii Židů v Brně, a to od počátků židovského osídlení Brna ve 13. století přes období, kdy byli Židé na desítky let z Brna vypovězeni, jejich postupný návrat, významný podíl na rozvoji průmyslu, ovlivnění kultury, architektury a společenského života v Brně zejména ve 20. letech minulého století, jejich tragický osud za nacistické okupace až po současnost. Přednáška začínala historií, následovala pasáž o brněnských synagogách, architektuře, osobnostech a končila na židovském hřbitově (jak taky jinak).

                           Židovská brána                                          Hrob Huga Haase

 

Příští beseda 14. prosince bude již adventní - nezapomeňte na dárečky do tomboly!

Ř Í J E N  2016

B E S E D A

Na další přednášku pana prof. Antonína Přichystala jsme se těšili. Pojednávala o egyptských pyramidách, nejznámějším divu antického světa, nejen jako o turistické zajímavosti, ale také z pohledu geologa a archeologa. Pan profesor se ve své přednášce věnoval zejména pyramidám v Gíze, které jsou řazeny mezi 7 divů světa a jsou dnes jedinými stavbami z tohoto seznamu, které se dochovaly až do současnosti. Připomněl také arabské přísloví: "Pyramidy nemají strach z času, ale čas má strach z pyramid."

            

 

Z Á Ř Í  2016

 B E S E D A

Na prvním poprázdninovém setkání jsme přivítali pana prof. Antonína Přichystala z Přírodovědecké fakulty MU, který nám pověděl, na čem stojí Brno - aneb Brno pohledem geologa. Dozvěděli jsme se zajímavosti o mnoha geologických lokalitách v Brně a nejbližším okolí, jako jsou Hády, Bílá hora, Stránská skála, Šumbera, Velká Klajdovka nebo Rudice a Moravský kras. A tak při turistických vycházkách máme co poznávat.

Pan prof. Přichystal přijde také v říjnu, jeho přednáška bude o nejznámějším divu antického světa, egyptských pyramidách.

Č E R V E N  2016

B E S E D A

Téma červnové besedy bylo "15. světová gymnaestráda, Helsinky 2015". Gymnaestrády jsou významné sportovní události pořádané světovou gymnastickou organizací FIG (podobnost se zkratkou Mezinárodní federace zeměměřičů FIG je čistě náhodná). Konají se každé 4 roky a účastní se jich kolem 22-24 tisíc účastníků. Jedná se o přehlídku pódiových a hromadných skladeb z oblasti Sportu pro všechny. Československo a později Česká republika se účastní od roku 1991. Té patnácté, která se konala v červenci 2015 v Helsinkách, se spolu s dalšími víc jak 800 cvičenci z ČR (převážně z České asociace sportu pro všechny a České obce sokolské) zúčastnila i naše kolegyně Zuzana Maršíková. Přišla teď mezi nás, starší, a velmi poutavě nám vyprávěla o svých zážitcích. Kromě pěkných fotek jsme shlédli i zajímavá videa. Milá Zuzko, díky!

  

  

 


K V Ě T E N  2016

B E S E D A

Letos 14. května uplynulo 700 let od narození českého krále a římského císaře, Otce vlasti Karla IV. Osobnost jednoho z nejvýznamnějších panovníků vrcholného středověku připomněla prezentace, kterou připravila Helena Ryšková.

Karel IV. byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, hovořil pěti jazyky. Svou moc využil ke zkonsolidování českého státu, který byl od jeho doby znám  jako Koruna česká. Jako císař byl také autorem nejvýznamnějšího říšského ústavního zákona Zlaté buly, který platil až do zániku Svaté říše římské roku 1806. Ta mj. upravovala vztah českého státu k říši a potvrzovala výjimečné a nezávislé postavení v rámci říše. Jako panovník širokého politického a kulturního rozhledu usiloval Karel IV. o zvelebení českých zemí. Proslul především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou Karlova mostu přes řeku Vltavu v Praze a hradu Karlštejna i mnoha dalšími počiny (kláštery Emauzy, Karlov aj.). Karel také dosáhl významné územní expanze českého státu. Byl též literárně činný, napsal vlastní životopis Vita Caroli.

Protože v rámci oslav tohoto výročí budou na Pražském hradě vystaveny Korunovační klenoty, závěr prezentace byl věnován také této významné národní kulturní památce.

 

Z Á J E Z D

Májový zájezd nás zavedl nejprve na Kunětickou horu nedaleko Pardubic. Za poměrně chladného počasí jsme vystoupali ke zřícenině hradního komplexu, který stál na Kunětické hoře již v druhé polovině 14. století. Od 15. stol. patřil rodu Pernštejnů. Historii hradu nám pověděl průvodce a potom jsme sami prolézali mezi zachovalými hradními zdmi a z věže pohlíželi široko daleko do kraje. Dozvěděli jsme se také, že v sedmdesátých letech minulého století se na "Kuňce" natáčel TV seriál Arabela, takže jsme vlastně navštívili Rumburakův hrad. 

                        Kunětická hora                                            Kutná Hora

    

Dalším cílem byla Kutná Hora, významná městská památková rezervace, zapsaná na seznamu UNESCO. Její historie souvisí s těžbou stříbra a stříbrných rud (ve 13. stol. poskytoval zdejší revír zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě). Vedoucí našeho zájezdu, kolega ing. František Nádeníček, nám rozdal plánky města a tak jsme ve skupinkách procházeli uličkami historického centra. Úžasný gotický chrám sv. Barbory nás doslova uchvátil. Obdivovali jsme i další památky, kostel sv. Jakuba, Vlašský dvůr, Hrádek, kde je České muzeum stříbra, Kamennou kašnu, Morový sloup, Kamenný dům, rodný dům J.K.Tyla aj., které jsou pěkně udržované. Zájezd se vydařil a snad se můžeme těšit na další, který by mohl být na podzim. Peníze prý na to jsou (říkala paní Jarka Bočková).

D U B E N  2016

B E S E D A

Kolega Jiří Rydval nám pověděl o zájezdu Spolku zeměměřičů Brno na Intergeo 2015. Veletrh Intergeo se koná každoročně v některém z německých veletržních měst, v roce 2015 to byl Stuttgart. Kromě Intergeo výprava navštívila také Švýcarsko, a to Heerbrugg, Kostnici, Lucern, Ledovcový park, Rýnské vodopády, Curych, Bodamské jezero a vyjela zubačkou na alpský vrchol Pilatus. Zajímavé vyprávění provázela prezentace mnoha pěkných fotografií z navštívených míst.

       

                   INTERGEO 2015                                                CURYCH

       

              KOSTNICE, Husův dům                                           LUCERN

 

POZVÁNKA NA ZÁJEZD

V úterý 17. května 2016 pořádá Seniorklub zájezd do Kutné Hory a na Kunětickou horu. Odjezd autobusu je v 7 hodin od Bohémy (Rooseveltova ul.). Několik míst je ještě volných, zájemci se mohou přihlásit u Ing. Nádeníčka (fnadenicek@gmail.com)

 

B Ř E Z E N  2016

B E S E D A

Dnes k nám po delší odmlce přišla paní Magda Pokorná. Byla to její už desátá návštěva v našem Seniorklubu a doufáme, že ne poslední. Paní Magda navštívila v loňském roce Izrael a Jordánsko. Přivezla si spoustu poznatků a zážitků, o které se s námi prostřednictvím svých krásných fotografií a poutavého vyprávění podělila. Bylo to pro nás velmi zajímavé a poučné. Díky!

   

Ú N O R  2016

V Ý R O Č N Í   B E S E D A

Hlavními tématy výroční besedy byly zpráva o činnosti za minulý rok a návrh programu na rok letošní.

Ani letos jsme neporušili tradici a přivítali jsme hosty: ředitele Katastrálního úřadu pro Jm kraj pana Josefa Kameru, ředitelku Katastrálního pracoviště Brno-venkov paní Zinu Matuškovou, ředitele Zeměměřického a katastrálního inspektorátu pana Jiřího Káčerka a zástupce Ústavu geodézie VUT v Brně a Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK) pana Jiřího Bureše. Velmi rádi a se zájmem jsme vyslechli jejich příspěvky, neboť fungování a problémy KÚ, kde jsme mnozí léta a rádi pracovali, nás stále velmi zajímá, stejně tak informace o činnosti ČSGK, Spolku zeměměřičů Brno a Ústavu geodézie VUT. Prezentace, kterou připravila paní Helena Ryšková, nám připomněla loňské besedy. 

Paní Milada Hofmanová přečetla zprávu o hospodaření Seniorklubu v loňském roce. Paní Alena Sojková nám oznámila, že ze zdravotních důvodů nemůže nadále organizovat oblíbené zájezdy. Za dobu svého výtečného působení Alenka Sojková stačila od roku 2001 znamenitě připravit a zorganizovat 26 úspěšných zájezdů, za což jí patří upřímný dík!

Přípravy letošního jarního zájezdu se ujali František Nádeníček a Bohuslav Volný, kteří nás na příští besedě budou informovat, kdy a kam pojedeme. (Padly návrhy na jižní Čechy, Kutnou Horu nebo návštěvu technického muzea ve Vítkovicích.) 

 

L E D E N  2016

B E S E D A

Na první letošní besedě se s námi ing. Radim Reimer podělil o svoje zážitky ze dvou cest do Rumunského Banátu, které podnikl s CK Kudrna.